• Imprimeix

Entitats i establiments d'atenció

En aquest apartat podeu accedir a diferents recursos per localitzar entitats i establiments que proveeixen serveis socials per a les persones amb discapacitat.

El Centre per a l'autonomia personal Sírius ofereix informació sobre tots els aspectes relacionats amb l'autonomia personal i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat i de la gent gran.

El cercador permet obtenir dades de totes les entitats titulars de serveis socials i serveis socials inscrits al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials excepte dels serveis residencials adreçats a dones maltractades, i infants i adolescents els quals pel seu caràcter d’especial protecció no poden fer-se públiques).

Data d'actualització:  18.04.2016

Informació relacionada