• Imprimeix

Actualització de la terminologia referida a persones amb discapacitat

S’informa a totes les entitats titulars de serveis socials en l’àmbit de la discapacitat que ja poden sol·licitar la modificació de les seves dades registrals al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) cap a la terminologia actualitzada.

Segons consta a la Llei 12/2007 de Serveis Socials, així com al Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, la terminologia referida a les persones amb discapacitat ja incorpora el terme ‘discapacitat’ per sobre d’antigues denominacions com ‘disminuït’ o ‘minusvàlid’. Actualment, existeix un nombre important d’entitats inscrites al RESES que encara no fan ús de la terminologia actualitzada i caldria que les entitats iniciessin el procediment per fer el canvi.

Per fer-ho cal que ho sol·licitin mitjançant el formulari corresponent. El canvi no pot realitzar-se d’ofici sinó a instancia de les entitats titulars dels serveis en qüestió.

 

Per a més informació podeu contactar amb el RESES (a través del telèfon 93.483.10.00 o del correu reses.tsf@gencat.cat).