• Imprimeix

Plans d'actuació

Les grans línies estratègiques de treball de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de l'atenció social a les persones amb discapacitat han estat definides per diversos plans d'actuació, que han marcat un abans i un després en les mesures de suport social a aquest col·lectiu.

 

Pla integral de les persones amb disminució física a Catalunya (2000-2006)

Aquest Pla va néixer per promoure i garantir els drets i l'autonomia de les persones amb discapacitat, amb l'objectiu d'aconseguir la seva participació normalitzada en la societat.

Pla d'inserció sociolaboral per a persones amb discapacitat (1998-2004)

Els objectius d'aquest Pla eren la integració de les persones amb discapacitat al mercat de treball ordinari i la promoció del treball protegit. Actualment, la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat és competència del Departament de Treball.

Pla interdepartamental de coordinació de serveis d'atenció als infants i adolescents amb discapacitat o risc de patir-ne

Aquest Pla garanteix l'atenció multidisciplinària que requereixen els infants i adolescents amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial, o amb risc de tenir-ne.