• Imprimeix

Serveis socials per a persones amb discapacitat

Els serveis socials per a persones amb discapacitat tenen caràcter prioritari i es faciliten a través de l'oferta del Sistema públic de serveis socials, mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats. Hi poden accedir totes aquelles persones que hagin obtingut el reconeixement oficial de la situació de discapacitat en algun dels graus establerts.

 

El Sistema públic de serveis socials preveu que les persones amb discapacitat puguin accedir a determinats serveis socials bàsics i a serveis socials especialitzats.

 

Serveis socials bàsics

  • Serveis d'atenció domiciliària
    Aquests serveis inclouen l'ajuda al domicili i els serveis de les tecnologies de suport i cura, popularment més coneguts com a Telealarma i Teleassistència.
Data d'actualització:  30.12.2009