• Imprimeix

Entitats col·laboradores de salut mental

El Departament garanteix la prestació dels serveis socials a través de recursos propis, de titularitat pública i de recursos privats acreditats.

El Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar i els habitatges amb serveis comuns per a persones amb malaltia mental, que inclouen les llars residència i les llars amb suport, són gestionats per entitats col·laboradores acreditades.

Per facilitar l'accés als serveis d'acolliment residencial a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental que no disposen de recursos econòmics suficients per accedir a una plaça no finançada amb fons públics, la Generalitat assumeix una part del cos d'aquestes places a través d'un programa específic d'ajuts.

Data d'actualització:  13.10.2009

Informació relacionada