• Imprimeix

Serveis socials especialitzats

Segons l'article 15 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, el sistema públic de serveis socials s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats.


Els serveis especialitzats s'organitzen atenent la tipologia de les necessitats per tal de donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització tècnica o la disposició d'uns recursos determinats; en aquest nivell s'enquadra l'atenció a persones amb malaltia mental.