• Imprimeix

Persones amb VIH/sida

A més de la complexitat de la situació clínica, un percentatge significatiu de persones afectades pel VIH presenta problemàtiques socials que poden ser fruit de la contracció del VIH, ser-ne la causa o existir abans de l'afectació del virus.

Des del Departament es promouen programes de prevenció adreçats a la població general i als col·lectius de risc, així com d'informació, sensibilització i ajuda mútua, i serveis socials de reinserció (llars residències i pisos amb suport) per atendre les persones afectades pel VIH/sida amb més dificultats d'inclusió social i amb més alt grau de vulnerabilitat.