• Imprimeix

VIH/sida, discapacitat i dependència

Les persones amb VIH/sida poden presentar discapacitats o limitacions en el seu funcionament físic, psicològic i social. El Reial decret 1169/2003  estableix els criteris de valoració de la discapacitat que presenten les persones amb VIH/sida com a conseqüència d'aquesta malaltia o d'altres patologies associades.

La llei defineix la dependència com l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, altres suports per a la seva autonomia personal.

Moltes persones amb discapacitat derivada de VIH/sida i altres malalties associades estan en situació de dependència i necessiten suports que promoguin la seva autonomia.

Data d'actualització:  03.07.2014