• Imprimeix

Servei de prevenció

Aquest servei d'atenció assistencial i de prevenció s'adreça a les persones infectades pel VIH i a les persones malaltes de la sida i es concreta en el conjunt d'actuacions adreçades a influir sobre els factors de risc i protecció davant del VIH. Aquests serveis es coordinen amb la intervenció específica del Departament de Salut.

L'objectiu d'aquest recurs és facilitar informació i ampliar els coneixements de la sida per incrementar les estratègies de protecció i reduir les repercussions del contagi (en els àmbits individual, familiar i social), i aconseguir, d'aquesta manera, el màxim nivell de reinserció comunitària de les persones afectades.

La intervenció del Departament es concreta mitjançant el contracte programa amb els ens locals i el programa de subvencions a entitats.

Data d'actualització:  03.02.2011