• Imprimeix

Distribució solidària d'aliments

La Generalitat de Catalunya, juntament amb les entitats principals que gestionen la distribució solidària d'aliments i altres agents del sector alimentari, està duent a terme un projecte de distribució gratuïta d'aliments per atendre els col·lectius més desafavorits.

 

El present projecte pretén pal·liar situacions d'urgència social en matèria d'alimentació i, alhora, prevenir situacions de discriminació i exclusió socials de persones amb problemes econòmics i/o socials.

 

En l'àmbit d'aquest projecte, s'ha constituït la Taula de Distribució Solidària d'Aliments que ha de permetre un treball de coordinació i col·laboració entre tots els agents implicats. El treball en xarxa d'Administració –autonòmica i local–, entitats i agents socials, permetrà més eficiència i cobertura de les necessitats.