• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Plans locals d'inclusió social (PLIS)

Els plans locals d'inclusió social són uns dels instruments amb què es poden dotar els municipis per lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social, és a dir, debilitar els factors generadors d'exclusió, atendre els col·lectius amb més necessitats i prevenir futures situacions de vulnerabilitat. Diversos municipis o consells comarcals disposen de plans locals, subvencionats a través d'un contracte programa amb la Generalitat. 

L'objectiu és articular l'estratègia per a la inclusió social mitjançant els PLIS, dissenyant i desplegant accions prioritàries consensuades pels agents socials de cada territori en base a la diagnosi i els recursos existents. En definitiva, es tracta d'impulsar polítiques en l'àmbit local per minimitzar els factors de risc i potenciar i assentar aquells aspectes que eviten caure en situacions d'exclusió. Amb els plans es contribueix a avançar col·lectivament vers una societat més solidària, inclusiva i amb més cohesió social. 

El Programa de plans locals d'inclusió social es va iniciar el 2006 i al llarg d'aquests anys s'ha arribat a 48 ens locals que estan desenvolupant el seu PLIS. La distribució segons demarcacions és la següent: 25 a Barcelona, 12 a Girona, 3 a Lleida,  7 a Tarragona i 1 a Terres de l'Ebre.

L'actual crisi econòmica ha evidenciat la necessitat de millorar i actualitzar les respostes que es donen des de totes les instàncies de l'administració i de la societat civil a les situacions de risc que cada dia pateixen més persones i famílies al nostre país. Amb aquest objectiu, a finals de 2012 es van constituir tres grups de treball que han portat a terme una revisió de les  metodologies i eines de treball dels plans locals d'inclusió social per tal de dotar-les d'una major concreció  i capacitat transformadora.

Data d'actualització:  26.08.2016