• Imprimeix

Serveis d'informació i orientació

Els serveis bàsics d'atenció social primària constitueixen el punt d'accés immediat al primer nivell del sistema català de serveis socials, el més proper als usuaris i usuàries i als àmbits familiar i social. Aquests serveis es presten mitjançant equips multiprofessionals.

N'hi ha a les seus del districte, municipi o comarca on estiguin empadronats, i atenen en primera instància les persones i els col·lectius més desafavorits o amb risc d'exclusió social.

Inclouen diverses actuacions i recursos per prevenir la marginació i promoure la integració d'aquelles persones o famílies que, per raó de dificultats econòmiques, de manca d'autonomia personal, de disminucions o de marginació social, necessiten l'ajut i la protecció social.

Data d'actualització:  02.06.2014