Promotors de la ILP i membres del Govern

Promotors de la ILP i membres del Govern

En data 15 de maig de 2017 s’ha signat un acord entre el Departament i la comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la renda garantida de ciutadania que serà la base per a un text articulat que es votarà properament al Parlament de Catalunya. A l’espera d’allò que es decideixi en seu parlamentària, es continuarà treballant per desplegar la renda garantida de ciutadania, en el marc de la lluita contra la pobresa i les desigualtats, amb coresponsabilitat i consens de país, per ajudar les persones més vulnerables.

 

La Renda garantia és un dret de tota la ciutadania a no haver de romandre a la pobresa i, en aquest sentit, esdevé molt més que una prestació. És un dret social nou que suposa un canvi de paradigma respecte dels ajuts socials anteriors. En connexió amb aquest fet, s’ha considerat oportú tramitar-la mitjançant les Oficines de Treball, en comptes de fer-ho mitjançant els serveis socials municipals, en una aposta per la dignificació de les persones que estan passant per una situació econòmica que els fa temporalment vulnerables.

Aquelles que no arribin al 100% de l’IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya), situat en 664 €/mes. I, a més a més:

- Caldrà acreditar dos anys de residència a Catalunya (màxim 3 anys, en alguns casos).

- L’edat mínima per rebre-la serà de 23 anys.

- Caldrà portar sis mesos sense ingressos o amb ingressos inferiors a la quantia de la renda garantida.

- No es podrà disposar de patrimoni superior a la primera residència.

- Caldrà haver esgotat prèviament totes les prestacions possibles.

 

El segon membre de la unitat econòmica de convivència o família pot percebre el 50% de la prestació, i 100 euros per fill fins arribar a un màxim de tres.

El desplegament serà progressiu, des del setembre de 2017 fins a l’abril de 2020. Pel que fa a la quantia, es començarà aplicant el 85% de la prestació fins arribar al 100% l’any 2020. Està previst que la renda s’apliqui automàticament a totes les persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció el mes de setembre i, posteriorment, a totes les persones que en compleixin els requisits i així ho sol·licitin.

Per tal de garantir que la renda arriba a les persones que realment ho necessiten, es duran a terme actuacions de control i seguiment per part d’una comissió integrada pel Govern, els agents socials, econòmics i entitats, per avaluar-ne la implementació i fer-ne el seguiment. A més, cal tenir en compte que si una persona no segueix el pla d’inserció laboral o d’ocupació, perd 150 euros de la prestació complementària, i en cas que rebutgi una feina, perd la totalitat de la prestació.

Data d'actualització:  18.05.2017