• Imprimeix

Ètica en els serveis socials

 

La Llei de serveis socials estableix que correspon al Departament promoure els valors i les bones pràctiques relatives a l'ètica en l'àmbit dels serveis socials. Amb la voluntat de desplegar aquesta responsabilitat, s'ha creat el Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, un espai propi de reflexió i debat sobre la dimensió ètica dels serveis socials.

 

El Comitè està format per persones professionals del Departament  així com de diferents àmbits de coneixement, col·legis professionals, entitats i associacions. Aquest grup de persones tindrà la finalitat de prestar a tothom que estigui implicat en serveis d'intervenció social assessorament en la presa de decisions davant de possibles problemes ètics, generar coneixement, elaborar protocols d'intervenció, generar bones actituds i bones pràctiques i promoure el debat i la inclusió de l'ètica en la pràctica professional.

Data d'actualització:  21.09.2010