El Registre d'Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials (RESES) és un registre adscrit al Servei d'Inspecció i Registre que és regulat pel DECRET 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials.

Data d'actualització:  18.04.2016