• Imprimeix

Funcionament del cercador d'entitats

Paràmetres de cerca

La cerca pot acotar-se mitjançant una sèrie de filtres que són acumulatius i que fan referència als camps següents:

  • Tipologia d'entitat: aquest camp permet triar una tipologia d'entitat segons sigui d'iniciativa pública, mercantil o social.

  • Naturalesa jurídica: aquest camp permet triar una naturalesa jurídica en concret (ex: fundació, associació, municipi, etc.).

  • Número de registre del servei: aquest camp permet accedir a una entitat en concret si coneixem el número que li va ser assignat un cop es va autoritzar al Registre ( ex: E0000).

  • Comarca o altra agrupació territorial fora de Catalunya: aquest camp permet triar totes les entitats que estan ubicades en una comarca determinada.

  • Municipi: aquest camp permet triar totes les entitats que estan ubicades en un municipi determinat.

  • Districte: aquest camp permet triar totes les entitats que estan ubicades en un districte determinat del municipi de Barcelona.

  • Codi postal: aquest camp permet triar totes les entitats que estan ubicades en un codi postal determinat.

Resultats de la cerca

Les dades del resultat de la cerca poden veure's per separat, és a dir, entitat a entitat o bé descarregar-se en format de full de càlcul (Excel), la qual cosa permet llistar totes les que acompleixen els criteris que prèviament s'han seleccionat, amb els respectius serveis dels quals són titulars.

L'ordenament de les dades és el següent: comarca, municipi, districte, tipologia d'entitat i finalment nom de l'entitat en sentit alfabètic.

Data d'actualització:  29.09.2011