El context econòmic actual obliga la Generalitat de Catalunya a aturar les remeses de confimació de pagaments (confirming). Per tant, les factures de proveïdors adherits a aquesta modalitat es pagaran mitjançant transferència bancària, d’acord amb els criteris que fixa la Subdirecció General de Tresoreria per a la resta de proveïdors.

 
Data d'actualització:  14.02.2012