• Imprimeix

Recerca i innovació en l'àmbit social

La nova Llei de serveis socials considera, dins el capítol VII (articles 79, 80 i 81), la pertinença d'adoptar les mesures necessàries per al desenvolupament i la promoció de la recerca i la innovació dins l'àmbit dels serveis socials.

El Departament no es queda al marge de les noves tendències i participa activament en noves fórmules cooperatives de planificació conjunta de la recerca i la innovació a Catalunya, planificant-ne l'impacte en la millora de la qualitat de vida de les persones.

El Pla director de recerca i innovació en serveis socials 2010-2013 és un document elaborat conjuntament pel Departament i Talència (anteriorment Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació) i definit amb la participació dels conjunt d'agents que interactuen en el Sistema català de serveis socials. Té l'objectiu de construir una aproximació sistemàtica a la innovació i la recerca en l'àmbit dels serveis socials.

Informació relacionada

Jornada que va organitzar conjuntament el Departament i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, amb l'objectiu de promocionar el diàleg entre el col·lectiu de professionals de l'àmbit social entorn de la recerca i la innovació com a valors de futur. Es va celebrar el 26 de juny de 2009.

Informació relacionada

  • Més informació
    Programa, ponències, valoracions dels assistents, vídeos i fotografies i webs relacionades amb la jornada Diàlegs d'Acció Social.

Els canvis en la demanda de serveis socials fan que resulti interessant poder estudiar com es produiran i estimar noves oportunitats de negoci del sector dels serveis socials.

La prospectiva es defineix com la ciència que estudia el futur per comprendre'l i poder influir-hi. En essència, és una eina metodològica que complementa a les tècniques existents en estratègia a llarg termini, i que té com a objectiu identificar els aspectes clau del futur i en conseqüència poder anticipar-se els canvis i posar en marxa noves polítiques que actuïn en la direcció prevista.

Informació relacionada

Inclou centres i grups de recerca, consolidats i emergents, que treballen en diferents àmbits i temàtiques socials i que tenen com a comú denominador el benestar de la ciutadania. Al directori es pot consultar informació bàsica de cada centre o grup, com ara les línies de recerca en què es treballa, les publicacions més recents i també informació de contacte del grup i els seus membres.

Data d'actualització:  01.02.2010