• Imprimeix

Servei de les tecnologies de suport i cura

Més conegut com a servei de telealarma i teleassistència, el servei de les tecnologies de suport i cura es presta durant les vint-i-quatre hores del dia al domicili mateix de les persones beneficiàries que no reben serveis d'atenció residencial.

Consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de la persona usuària, i un braçalet o penjoll que pot portar posat, connectats mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència simplement prement un botó. Com que és un sistema de mans lliures, es pot establir contacte verbal sense necessitat de despenjar cap telèfon.

Des de la central receptora, uns/es professionals atenen la consulta i activen, si cal, el recurs més adient a la situació: localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar al domicili de la persona usuària una unitat mòbil, activar altres serveis d'urgència (061, Bombers, Guàrdia Urbana...),etc.

Aquest servei té dues modalitats:
  • El servei bàsic: la persona usuària avisa quan no està bé.
  • El servei ampliat: la persona usuària ha d'avisar al matí i a la nit; si no ho fa, salta l'alarma.

Objectius

  • Contribuir a millorar l'autonomia personal.
  • Afavorir la permanència de la persona al seu entorn habitual.
  • Facilitar la comunicació permanent amb l'exterior.
  • Proporcionar l'accés als serveis de la comunitat.
  • Evitar o retardar la institucionalització.
  • Donar resposta de forma immediata en cas d'emergència.
  • Donar seguretat i suport a la persona usuària i a la família.

Diferències entre telealarma i teleassistència

Servei de telealarma: És una central domèstica d'alarmes connectada telefònicament amb un centre de control, on treballa personal que disposa de recursos humans i tècnics, que té la capacitat necessària per donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d'emergència que es puguin presentar, i que gestiona immediatament l'atenció a la persona usuària.

Servei de teleassistència: Consta d'un equip mòbil d'assistència amb coneixements bàsics dels serveis socials i sanitaris, primers auxilis i petits arranjaments domèstics, que es desplaça al domicili de la persona usuària per donar resposta en cas de necessitat.

El servei de les tecnologies de suport i cura forma part d'una línia d'innovació internacional molt més àmplia, anomenada telemedicina. Es tracta d'un sistema per millorar i mantenir la salut que permet fer exploracions mèdiques a distància, a través de l'ús de les telecomunicacions.
Data d'actualització:  25.01.2010