• Imprimeix

Bústia de contacte

La Bústia de contacte és una eina per sol·licitar informació genèrica, donar opinions, fer suggeriments i formular queixes al Departament. En compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, no es proporcionarà cap informació de dades concretes d'expedients, atès que no es pot verificar fidelment la identitat de l'emissor del missatge.

Per tal de fer arribar el missatge a la unitat del Departament que ha de donar resposta, heu de seleccionar un dels temes per tal de filtrar la consulta.