• Imprimeix

VII Jornades Posem en joc l’educador/a. "Apoderament de l’educador/a"

Lleida, 14 de novembre de 2014

Línia formativa: Atenció a la infància i l'adolescència

Unitat gestora de l'activitat formativa: Gabinet Tècnic

Codi: 945.17.01

Presentació

Les setenes jornades “Posem en joc l’educador” volen donar continuïtat a un temps i un espai creat l’any 2008.  La iniciativa d’aquesta activitat va sorgir d’un grup d’educadors i educadores dels centres residencials d’acció educativa (CRAE), del centre d’acolliment (CA) i del pisos assistits (PA) a Lleida, els quals, amb el suport dels Serveis Territorials, es van constituir en grup organitzador. La valoració altament positiva que van fer les persones que hi van participar, va impulsar al grup organitzador a plantejar -se el repte de fer una edició anual d’aquestes jornades.

Cada jornada “Posem en joc l’educador/a” suposa la consolidació d’aquest espai de reflexió i debat i es planteja sobre les diferents dimensions que conformen la posició dels educadors i educadores socials en la seva tasca quotidiana. És un espai per a donar sentit a la feina que es fa i, també, per millorar-la i compartir l’experiència personal de cadascú.

Amb l’objectiu que hi puguin assistir el major nombre d’educadors/res possibles, aquest any les jornades es celebraran durant un matí. Aquest any l’estructura de les jornades estarà formada per una ponència inaugural que emmarca el tema  i desprès s’organitzen 3 càpsules per tractar diferents àmbits relacionats amb la temàtica general. Per tant són dos els nivells de participació: la ponència inaugural i les capsules, a càrrec de professionals de reconegut prestigi en aquests àmbits, amb la funció de dinamitzar cadascun d’aquests espais per tal de garantir la interrelació entre els educadors/es dels diferents equips socioeducatius. L’objectiu de cada càpsula serà reflexionar sobre com podem apoderar a l’educador/a davant el seu col·lectiu professional, davant les famílies i davant altres institucions i professionals.

Objectiu

Reflexionar, analitzar i valorar aspectes vers el tema de l’apoderament de l’educador/a que exerceix la seva tasca en centres d’atenció i protecció a la infància i adolescència.

Càpsules

Les tres càpsules de comunicació i reflexió sobre l’apoderament, de45’cadascuna, són:

 •  Càpsula 1 “La professionalització: nous valors, noves competències i noves respostes professionals” 
 •  Càpsula 2 “Capacitació professional davant les famílies”
 •  Càpsula 3: “Apodera’t amb la teva pròpia experiència ”

Programa

08.30h

Recepció dels assistents i entrega material


09.00 h

Inauguració de la Jornada

 A càrrec de:

- Sra. Ma. Pau Cornadó, degana de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UdL

- Sr. Josep Ma. Forné Febrer, director dels Serveis Territorials de Lleida

- Sr. Joan Mayoral Simon, subdirector General d’Atenció a la Infància i Adolescència


9.30 h

Ponència: “Valor i reconeixement de l’educador/a social als CRAE” a càrrec del Sr. Segundo Moyano, educador social i doctor en pedagogia.    


11.00 h

Pausa


11.30 h

Càpsula 1 “La professionalització: nous valors, noves competències i noves respostes professionals”  

Experta: Araceli Lázaro Aparicio, llicenciada en pedagogia terapèutica i màster en gestió i Direcció de Centres educatius per la Universitat de Barcelona. Analista de Programes Socials d’Infància i Adolescència i Secretària de  l’Observatori dels Drets de la Infància.

Contingut: Breu diagnòstic justificatiu de la necessitat d’apoderar als educadores i educadors social al àmbit de l’acolliment residencial:

 1

Elements interns (vinculats a l’exercici professional: quines repercussions té el model conceptual, el model laboral i la deontologia personal en la concreció de la pràctica professional als centres)

Elements externs (vinculats amb l’encàrrec actual : quins canvis  se’ns demanen des de la definició professional, des de la formació, des de l’Administració i des de la societat canviant.

2-

 • Elements facilitadors de l’apoderament de les educadores i educadors als centres.
 •  La necessària opció individual professional de no refugiar-se i acomodar-se al victimisme com a primer pas d’un autèntic apoderament.
 •  La reconceptualizació de la seva funció social i professional?  De Substitut de funcions parentals a gestor dels drets dels nens i nenes acollits.
 •  La necessitat de fer operatiu el canvi de paradigma ja operatiu des de fa més de quatre anys a les definicions legals?
 •  L’adaptació al quotidià (en accions i documents) del canvi de consideració del nen/a o adolescent, objecte de protecció a subjecte de drets.
 •  PEM, relacions amb les diferents administracions.
 •  La necessitat de revisar i  canviar els models tècnics d’intervenció? Dels models tecnocràtics als models de la complexitat.
 •  La revisió dels instruments tècnics que s’utilitzen, de la (coordinació) interna i externa professional.


12.15 h

Càpsula 2 “Capacitació professional davant les famílies”

Experta: Ma. Àngels Balsells. Doctora en Psicopedagogia. Professora del Departament de Pedagogia i Psicologia de la Facultat de Ciències de la Universitat de Lleida. Membre de GRISIJ (Grup d’Investigació en Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut).

Contingut: Quin és el paper de l’educador/a dels centres residencials davant les famílies biològiques?  El model de treball amb les famílies biològiques està en un procés de canvi i adaptació dins dels sistema de protecció de la infància.  La resiliència, la preservació familiar i el treball de les competències parentals com a clau per afavorir el retorn dels nens a casa  estan ressituant el rol de l’educador dels centres davant els pares i les mares. Quines són les necessitats formatives de les famílies que estan treballant pel retorn dels fills a casa? Què pot fer l’educador/a i cóm? L’encàrrec institucional i l’estructura de la xarxa de serveis afavoreixen aquest enfocament? Al voltant d’aquests i altres interrogants, es vol fer una reflexió conjunta i una anàlisi crítica,  sobre les possibilitats que té l’educador dels centres per treballar amb les famílies biològiques durant els diferents moments d’un pla de treball amb pronòstic de reunificació, alhora que també es reflexionarà sobre els casos en els quals no es possible un retorn amb la família per les circumstàncies i característiques de la pròpia o per la negativa d'alguns infants o adolescents en tornar-hi.


13.00 h

Càpsula 3: “Apodera’t amb la teva pròpia experiència

Expert: Ricard Minguet Giné, diplomat en educació social a la Universitat de Lleida. Treballa d'educador social al CRAE Llar Vilanova de Vilanova de Bellpuig.

Contingut: Models exemplars d’apoderament de la tasca dels/ de les educador/res:

 • Elaboració i difusió per part d’ACTUA de tríptics informatius als agents externs i a les pròpies famílies  
 • Projecció d’un audiovisual “Un nou horitzó” realitzat pel  CRAE  “Llar Vilanova”, que pertany a la Fundació “Persona i Valors”. Aquest projecte dóna a conèixer el funcionament  d’un CRAE, responent  a les següents preguntes: qui hi viu, perquè hi viu, qui hi treballa i què s’hi fa, amb la finalitat de fer visible, informar i conscienciar sobre la realitat del mateix, trencant  possibles prejudicis vers els infants i/o adolescents que hi viuen.


13.45h

Agraïments i cloenda de la jornada:

 A càrrec de:

- Sr. Josep Maria Forné i Febrer, director dels Serveis Territorials de Lleida

- Sra. Ares Villoria, presidenta de la delegació territorial del CEESC a Lleida

Persones destinatàries

Jornades adreçades als educadors i educadores de centres residencials d’acció educativa, de centres d’acollida, dels pisos assistits, i altres professionals dels diferents àmbits dels serveis socials que intervenen en l’atenció directa a la infància i l’adolescència.

Dades de la jornada

Data: 14 de novembre de 2014

Lloc: Lleida.

Horari: de 8.30h a 14.00h

Participació

Podreu seguir i participar a les jornades mitjançant el vostre compte de twitter, adreçant els vostres missatges a #posemenjoc

Inscripcions

El període de preinscripció ha finalitzat. Totes les places estan ocupades.

Informació relacionada

Certificat

Els i les professionals participants en aquesta jornada rebran una vegada finalitzi l’activitat un certificat d'assistència emès pel Departament de Benestar Social i Família en el marc del Programa de Formació per al personal del Sistema català de serveis socials.

Per tenir dret a aquest certificat cal acreditar haver assistit, com a mínim, al 80% de l'activitat. Per tal de justificar-ho, caldrà que les persones participants signin el full d'assistència al final de la sessió. 

On trobar més informació

Aquesta activitat formativa està gestionada pel Gabinet Tècnic. Les dades de contacte són:

 • Consultes per correu electrònic: gtformacio.bsf@gencat.cat

 • Consultes telefòniques: telèfons 93 882 24 73 i 93 882 24 74

Data d'actualització:  21.10.2014