• Imprimeix

Fernández-Planells, A.; Masanet, M-J., Figueras-Maz, M. 2016. TIC i joves. Reflexions i reptes per al treball educatiu

Fernández-Planells, A.; Masanet, M-J., Figueras-Maz, M. 2016. TIC i joves. Reflexions i reptes per al treball educatiu

La societat en què vivim està fortament influenciada per l’ús massiu de les tec­nologies de la informació i comunicació (TIC). La seva aparició ha canviat els mitjans d’accés als continguts audiovi­suals i els continguts en si, així com les formes de participació ciutadana. I són les persones joves les qui encapçalen l’apropiació d’aquestes tecnologies. Pels joves que han crescut a l’era digital, ac­cedir a continguts en línia s’ha convertit en la seva cultura nativa i les xarxes so­cials, els dispositius mòbils i la hipercon­nexió són la seva quotidianitat.

En aquest context, la Direcció General de Joventut ha encarregat a un equip d’especialistes sobre la temàtica la redacció d’aquest informe, que exposa l’estat de la qüestió sobre TIC i joves, realitzat des d’una visió inclusiva i amb la pretensió d’orientar les persones que porten a terme actuacions en l’àmbit de la joventut.


Autores:
Ariadna Fernández-Planells, Maria-Jose Masanet i Mònica Figueras-Maz
1a edició: octubre de 2016
Nombre de pàgines: 72
Col·lecció: Aportacions, núm. 54

Data d'actualització:  13.02.2017