• Imprimeix

Serracant i Melendres, P. i Sala i Torrent, M. 2018. Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Una mirada global sobre la joventut de Catalunya

Serracant i Melendres, P. i Sala i Torrent, M. 2018. Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Una mirada global sobre la joventut de Catalunya

Aquesta publicació se centra, d’una banda, a mostrar quina és la situació actual de la joventut catalana de 15 a 34 anys a partir d’un seguit d’indicadors sobre la majoria d’àmbits vitals. De l’altra, ofereix una anàlisi conjunta de la trajectòria educativa, laboral i d’emancipació que han seguit les persones joves de 28 a 34 anys, i de com el tipus de trajectòria seguida està relacionat amb el benestar o la vulnerabilitat actual de la persona jove. L’estudi es basa en les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya de 2017 (EJC17). L’anàlisi completa dels resultats de l’EJC17 està publicada en dos volums a la col·lecció “Estudis” de la Direcció General de Joventut.

 

Autors: Pau Serracant i Melendres, Mireia Sala i Torrent
1a edició: octubre de 2018
Nombre de pàgines: 56
Col·lecció: Aportacions, núm. 58
Col·lecció Estudis: Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Una mirada global sobre la joventut de Catalunya

Col·lecció Estudis

Enquesta a la joventut de Catalunya 2017. Una mirada global sobre la joventut de Catalunya

Data d'actualització:  20.11.2018