• Imprimeix

Guia sobre l'acolliment familiar

Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Social i Ciutadania. Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Ana Doménec, Dolors Prats i M. Teresa Guasch
Barcelona, 2009

Guia sobre l'acolliment familiar

Publicació que recull tot allò que pot ser d’interès per a les famílies acollidores: què s’entén per família acollidora, maneres d’acollir, què cal tenir en compte en l’acolliment, l’establiment de relacions entre l’infant i la família, etc.

Data d'actualització:  21.05.2010