• Imprimeix

Intervencions i abordatges compartits en salut mental pels infants i adolescents de CRAE

Barcelona, 10 de novembre de 2016

Línia formativa: Atenció a la infància i l’adolescència

Unitat gestora de l'activitat formativa: Gabinet Tècnic

Codi: 945.36.01

Objectiu

Millorar les competències dels professionals dels centres residencials del sistema de protecció i dels professionals dels centres dels serveis de salut mental infant/juvenil per afrontar les descompensacions que puguin patir els infants i adolescents residents en centres tenint en compte la complexitat de l’entorn vital d’aquests infants i adolescents en el disseny de les intervencions i abordatges en salut mental.

Programa

9.00h. Presentació institucional

- Sr. Ricard Calvo, Director General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

- Sra. Cristina Molina, Directora del Pla director de Salut Mental i Addiccions

 

09.30h. – 11.15h

Accions desenvolupades conjuntament entre Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i el Departament de Salut en el marc del Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions.

 - Sr. Joan Mayoral, Subdirector de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

 - Sr. Pere Bonet, President del consell Assessor de Salut Mental i Addiccions

 

11.15h. a 12.00h. Pausa

 

12.00h. a 12.45h

Els professionals com agents de canvi i la seva corresponsabilitat.

Sr. Manel Muntada, expert en gestió del canvi, desenvolupament organitzacional i gestió del coneixement amb experiència en el sector públic, privat i universitari. Actualment desenvolupa la seva tasca de consultor com a director de la marca professional [cumClavis].

 

12.45h a 13.45h

Aspectes ètics en el treball amb els infants i adolescents.

Dra. Begoña Roman, doctora en filosofia i professora titular d'ètica de la Universitat de Barcelona, col·laboradora de l'Institut Borja de Bioètica i presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.

Persones destinatàries del curs

Professionals dels centres d’atenció a la infància i l’adolescència, professionals dels centres de salut mental infanto juvenil (CSMIJ), caps de servei i de secció de la DGAIA, referents de centres, i els professionals de salut mental que estiguin treballant amb infants i adolescents tutelats per la DGAIA.

Dades de la jornada

  • Data: 10 de novembre de 2016
  • Lloc: Barcelona
  • Horari: De 09.00h a 14.00h
  • Durada: 5 hores 

Inscripcions

El període de preinscripció ha finalitzat. 

Recordeu que el personal del departament de Treball, Afers Socials i Famílies també haureu de seguir la tramitació habitual amb la vostra interlocutora de formació.

 

Cost

Aquesta activitat formativa té un cost per alumne de 35 €, finançat en la seva totalitat pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

Certificat

Les persones participants en aquest curs rebran, una vegada finalitzi l’activitat, un certificat d'assistència emès pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies en el marc del Programa de Formació per al personal del Sistema català de serveis socials.

Per tenir dret a aquest certificat cal acreditar haver assistit, com a mínim, al 80% de l'activitat formativa, i superar la prova d’aprofitament determinada per la docent.

On trobar més informació?

Aquesta activitat formativa està gestionada pel Gabinet Tècnic. Les dades de contacte són:

Data d'actualització:  18.10.2016