• Imprimeix

Serracant, P. (Coord.). 2013. Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Volum 1 i 2

Serracant, P. (coord). 2013. Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Volum 1 i 2

Aquesta publicació en dos volums presenta els resultats generals de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC12). Es tracta d’una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya, l’anàlisi de la qual ha estat realitzada per un conjunt d’experts i expertes en diferents temàtiques.

Al Volum 1 de l’informe general de l’EJC12 s’analitzen les trajectòries de transició a la vida adulta i les condicions materials d’existència de les persones joves durant la crisi econòmica iniciada l’any 2008. L’estudi analitza les diferents trajectòries educatives, laborals, domiciliàries i familiars que segueixen les persones joves, fent èmfasi en les circumstàncies socioeconòmiques que les condicionen; també ofereix una visió detallada dels recursos econòmics i la pobresa entre els i les joves.

El Volum 2 de l’informe general de l’EJC12 ofereix tres mirades diferents sobre la situació i les necessitats de les persones joves: en primer lloc, analitza diversos aspectes de la seva existència (com la salut, la llengua, la cultura i l’oci). En segon lloc, estudia l’impacte de les variables de desigualtat social (el gènere, el lloc de naixement, l’origen social i el territori de residència) sobre les seves oportunitats i trajectòries vitals. Finalment, ofereix una mirada global sobre el col·lectiu jove i el conjunt de les seves transicions a la vida adulta.

Autor: Pau Serracant (Coord.)
1a edició: desembre de 2013
Nombre de pàgines: Volum 1: 380 pàgines. Volum 2: 422 pàgines
Col·lecció: Estudis, núm. 34
Col·lecció Aportacions: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Volum 1 i 2  

Col·lecció Aportacions

Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Volum 1 i 2

Capítols. VOLUM 1. Part II. Transicions juvenils i condicions materials d'existència

Capítols. VOLUM 2. Part I. Anàlisi temàtica

Capítols. VOLUM 2. Part II. Diferències i desigualtats

Capítols. VOLUM 2. Part III. Una mirada global a la joventut de Catalunya

Més informació

Volum1

Web de les publicacions de la Generalitat de Catalunya on es per adquirir la versió impresa d’aquesta publicació 

Volum 2

Web de les publicacions de la Generalitat de Catalunya on es per adquirir la versió impresa d’aquesta publicació 

Sol·licitar un exemplar

Les institucions públiques relacionades amb les polítiques de joventut poden sol·licitar un exemplar (sotmès a disponibilitat) enviant un correu electrònic.

Data d'actualització:  22.09.2015