• Imprimeix

Serracant, P. (Coord.). 2013. Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Volum 1 i 2

Serracant, P. (coord). 2013. Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Volum 1 i 2

Aquesta publicació en dos volums presenta els resultats generals de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2012 (EJC12). Es tracta d’una estadística oficial de la Generalitat de Catalunya, l’anàlisi de la qual ha estat realitzada per un conjunt d’experts i expertes en diferents temàtiques.

Al Volum 1 de l’informe general de l’EJC12 s’analitzen les trajectòries de transició a la vida adulta i les condicions materials d’existència de les persones joves durant la crisi econòmica iniciada l’any 2008. L’estudi analitza les diferents trajectòries educatives, laborals, domiciliàries i familiars que segueixen les persones joves, fent èmfasi en les circumstàncies socioeconòmiques que les condicionen; també ofereix una visió detallada dels recursos econòmics i la pobresa entre els i les joves.

El Volum 2 de l’informe general de l’EJC12 ofereix tres mirades diferents sobre la situació i les necessitats de les persones joves: en primer lloc, analitza diversos aspectes de la seva existència (com la salut, la llengua, la cultura i l’oci). En segon lloc, estudia l’impacte de les variables de desigualtat social (el gènere, el lloc de naixement, l’origen social i el territori de residència) sobre les seves oportunitats i trajectòries vitals. Finalment, ofereix una mirada global sobre el col·lectiu jove i el conjunt de les seves transicions a la vida adulta.

Autor: Pau Serracant (Coord.)
1a edició: desembre de 2013
Nombre de pàgines: Volum 1: 380 pàgines. Volum 2: 422 pàgines
Col·lecció: Estudis, núm. 34
Col·lecció Aportacions: Enquesta a la joventut de Catalunya 2012. Volum 1 i 2  

Més informació

Per adquirir la versió impresa d’aquesta publicació, clica Volum1.    Volum 2
Les institucions públiques relacionades amb les polítiques de joventut poden sol·licitar un exemplar (sotmès a disponibilitat) enviant un correu electrònic a ocj.tsf@gencat.cat  

Data d'actualització:  22.09.2015