• Imprimeix

Drets de les persones amb discapacitat

Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea

La Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, signada el desembre de 2007, recull en un text únic, per primera vegada a la història de la Unió Europea, el conjunt de drets civils, polítics, econòmics i socials de la ciutadania europea i de totes les persones que viuen al territori de la Unió.

 

Aquest document reconeix el fet que per aconseguir la igualtat per a les persones amb discapacitat, el dret de la persona a no ésser discriminada s'ha de completar amb el dret a beneficiar-se de les mesures dissenyades per garantitzar-ne la independència, la integració i la participació en la vida social.

Declaració de Madrid

El maig de 2002, en el marc del Congrés Europeu sobre Discapacitat, es va aprovar la Declaració de Madrid, que va suposar un pas endavant més en el reconeixement i la protecció dels drets de les persones amb discapacitat a nivell europeu, nacional, regional i local.

 

El text reivindica la discapacitat com un afer de drets humans i fa referència a la necessitat de substituir la concepció paternalista de la discapacitat per una altra enfocada a la promoció de l'autonomia personal.

Informació relacionada

Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat

Les directrius establertes a la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea i a la Declaració de Madrid pel que fa a l'àmbit de les persones amb discapacitat constitueixen la base per a l'elaboració de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada el desembre de 2006.

 

Aquesta Convenció suposa un punt d'inflexió en el reconeixement i l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat. Assumeix el fenomen de la discapacitat com una qüestió de drets humans i preveu les mesures, tant de no discriminació com d'acció positiva, que els estats han d'implantar per garantir els drets d'aquest col·lectiu en igualtat de condicions amb les altres persones.

 

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat és un instrument que inaugura un marc protector i garantista, inèdit en el sistema de l'ONU i en el dret internacional, per a les persones amb discapacitat.

Fòrum Europeu de la Discapacitat

El Fòrum Europeu de la Discapacitat defensa els drets dels cinquanta milions de persones amb discapacitat que viuen a Europa. Aquesta organització no governamental, fundada l'any 1996, té la missió de promoure la igualtat d'oportunitats per a aquest col·lectiu i juga un paper clau en la presa de decisions relacionades amb aquest àmbit a nivell europeu.

 

 

Informació relacionada

Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI)

A Catalunya, l'organisme encarregat de vetllar pels drets de la ciutadania amb discapacitat és el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI). Aquesta associació calatana sense afany de lucre constitueix una plataforma de propostes per a la promoció d'una política general favorable als interessos de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.

 

El COCARMI representa el sector de les persones amb discapacitat de tot Catalunya davant els diferents òrgans governamentals i d'altres instàncies públiques i privades d'aquesta comunitat i dissenya polítiques d'actuació amb l'objectiu d'aconseguir la normalització social d'aquest col·lectiu en risc d'exclusió social.

Data d'actualització:  25.07.2014