• Imprimeix

Alarcón, A. 2010. Joves d’origen immigrant a Catalunya. Necessitats i demandes. Una aproximació sociològica

Joves d’origen immigrant a Catalunya. Necessitats i demandes. Una aproximació sociològica

Aquest estudi, resultat d’una recerca iniciada a finals de 2007, abasta àmpliament el fenomen de la immigració i la joventut i ens ofereix una perpectiva general a partir de la qual orientar altres recerques més detallades i, també, les actuacions de les administracions públiques catalanes.

Més enllà de les dades estadístiques, aquesta investigació, el número 27 de la col·lecció Estudis, ha intentat comprendre les dificultats de la joventut d’origen immigrat a Catalunya i ha complementat les xifres amb una àmplia aproximació qualitativa.

L’element més destacat de l’anàlisi ha estat diferenciar la situació, les necessitats i les demandes dels joves d’origen immigrant segons les seves condicions generacionals. Concretament, la recerca ha comparat tres perfils de joves diferenciats: a) joves immigrants amb un projecte migratori propi; b) joves fills i filles immigrants nascuts a Catalunya o arribats en la infància i, c) joves fills i filles d’immigrants arribats a Catalunya després de la infància. En l’anàlisi de les necessitats i demandes d’aquests tres grups la investigació s’ha centrat en cinc àmbits d’actuació: la formació, la feina, l’habitatge, la salut i la participació. A més, s’han considerat també dimensions com ara el gènere, la cohesió social, la identitat, l’arrelament i la llengua.

Amb referència a les institucions proveïdores de serveis a les persones d’origen immigrant, s’ha tractat amb més profunditat els serveis oferts des de l’àmbit local, tant a través de les àrees dels ajuntaments com dels equipaments, públics i privats presents als municipis. Tot i així, no s’ha volgut aïllar la realitat municipal, sinó que s’ha connectat amb els diversos plans de joventut i d’immigració desenvolupats des del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Autor: Amado Alarcón
1a edició: abril de 2010
Nombre de pàgines: 311
Col·lecció: Estudis, núm. 27
Col·lecció Aportacions: Joves d’origen immigrant a Catalunya. Necessitats i demandes. Una aproximació sociològica
Col·lecció AportacionsThe needs and demands of young people of immigrant origins in Catalonia. A sociological approximation 

Més informació

Per adquirir la versió impresa d’aquesta publicació, clica aquí.
Les institucions públiques relacionades amb les polítiques de joventut poden sol·licitar un exemplar (sotmès a disponibilitat) enviant un correu electrònic a ocj.tsf@gencat.cat 

Data d'actualització:  14.02.2017