# 131

DIXIT

Butlletí del Departament de Benestar Social i Família

Dimecres, 08 d'abril de 2015 Imprimeix | Butlletins anteriors

::Destacat

Més de 187 milions ajudaran el món local a finançar serveis socials, lluita contra la pobresa i foment de la cohesió social i la igualtat

El 27 de març la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, el president de l'Associació Catalana de Municipis i el president de la Federació de Municipis de Catalunya van signar l'actualització de l'Acord marc de col·laboració entre la Generalitat i els ens locals. Amb l’aportació de més de 187 milions d’euros a l’administració local, el Departament consolida els serveis que ja es finançaven l’any anterior i torna a reforçar les mesures relacionades amb la lluita contra la pobresa, especialment de les famílies amb infants i adolescents.

El Departament de Benestar Social i Família ha obert la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions a entitats durant l’exercici 2015, amb un import màxim de 170 milions d'euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 d'abril i s’incorporen canvis en el procediment per tal de simplificar i agilitzar el tràmit, la concessió i la justificació dels ajuts econòmics.

El Departament de Benestar Social i Família farà els informes de seguiment postadoptiu de les famílies amb dificultats econòmiques
L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) farà els informes de seguiment postadoptiu de les famílies que passen per dificultats econòmiques, prèvia acreditació de la seva situació. Així es desprèn d’una resolució publicada el 31 de març al DOGC per complir una obligació que marquen la majoria de països d’origen que faciliten adopcions internacionals. Amb aquests informes es comprova l’estat del menor adoptat des d’un punt de vista personal, familiar, social, mèdic i escolar.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia ha emès un comunicat sobre els terminis per acreditar la qualificació dels auxiliars d'atenció a persones en situació de dependència, ja sigui en centres residencials o en el domicili.

Amunt

::Actualitat

Amunt

::Novetats DIXIT

Conferència

El 14 d'abril, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials acollirà una conferència que tractarà el concepte de llibertat aplicat a la intervenció social. Joan Manuel del Pozo farà una anàlisi de la idea de llibertat i exposarà els seus riscos, especialment en persones que necessiten alguna forma de suport o tutela.

Conferència

El psicòleg Miguel Martín explicarà a DIXIT Vic com s’està aplicant la intel·ligència emocional a l’entorn social i mostrarà diferents experiències que ajudaran a entendre la seva funcionalitat. La conferència tindrà lloc el 14 d'abril. 

Conferència

El 16 d’abril a DIXIT Girona es presentarà el projecte “Compartint experiències”, un programa de xerrades iniciat el 2011, que s’imparteix als centres d’ensenyament secundari de les comarques gironines per promocionar la reflexió i ajudar a trencar estereotips en relació amb la salut mental. 

Conferència

El mes d'octubre passat, el Parlament de Catalunya va aprovar una llei per garantir els drets de les persones LGBTI i per lluitar contra l’homofòbia. Emilio José Ruiz Pérez, president del Casal Lambda, exposarà la finalitat d'aquesta normativa i els canvis socials que implica, a DIXIT Tarragona el 17 d'abril.

Conferència

El 24 d’abril, a DIXIT Lleida, professionals dels Serveis Socials del Consell Comarcal de l'Urgell parlaran de l’empoderament com el procés pel qual una persona o un grup social adquireix els mitjans per enfortir el seu potencial en termes econòmics, polítics o socials.

Amunt

::Agenda

IV Jornada

 Jornada per aprofundir en la importància de l’acció conjunta entre els diversos agents socioeducatius del territori des de la consciència dels aspectes clau que intervenen en la generació del vincle educatiu. La jornada tindrà lloc el 13 de maig de2015 ala Universitat Autònoma de Barcelona.

VII Jornada de drogodependències “La rehabilitació de persones drogodependents subjectes a mesures judicials”

Projecte Home i la Universitat de Barcelona organitzen una nova edició d'aquesta jornada que està destinada a l'alumnat universitari i a professionals de l'àmbit de les addiccions. Tindrà lloc el 8 de maig de2015 aBarcelona.

Amunt

::Convocatòries

Termini: 9 de maig de 2015
Organitza: Departament de Benestar Social i Família

Termini: 30 d'abril de 2015
Organitza: Fundació Grup SIFU

Termini: 15 d'abril de 2015
Organitza: Fundació Jaume Casademont

Amunt

::Formació

Amb aquesta proposta es pretén oferir a les persones que treballen amb col·lectius juvenils i que d'alguna manera es troben en relació amb les anomenades "bandes llatines" una introducció teòrica i metodològica que els permeti comprendre l'abast del fenomen i dissenyar la seva pròpia intervenció.

Data i lloc: del 16 al 30 d'abril de2015 a Barcelona
Organitza: Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya

Curs adreçat a professionals i persones interessades en aquest àmbit d'atenció. El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides.

Data i lloc: del 30 de maig al 13 de juny de 2015 a Barcelona
Organitza: Fundació Pere Tarrés

Amunt

::Lectures recomanades

De les observacions als indicadors: el mòdul de suport a la gestió del risc en infància i adolescència (RUMI Infància Respon)

Document que aporta informació sobre un nou programari de lliure accés i accessible des de la pàgina web del Departament. Permet comprovar, davant d’un cas de risc, quines observacions són compatibles amb indicadors de maltractament i orienta a l’usuari sobre la valoració, la tipologia, la possibilitat de reincidència, etc.

De les observacions als indicadors: el mòdul de suport a la gestió del risc en infància i adolescència (RUMI Infància Respon)
. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, 2014. 179 p. (Eines; 17)

Exemplar consultable als centres DIXIT i en línia

Sabers i sentits de l'educació social: sostenir l'ofici

Llibre que explora el saber i l’experiència de tres educadores socials que busquen comprendre millor l’ofici fixant-se en el què passa en les diverses pràctiques educatives.

Gómez, Anna. Sabers i sentits de l'educació social: sostenir l'ofici. Barcelona: UOC, 2013. 159 p. ([Manuals]; 202. Educació social)

Exemplar consultable als centres DIXIT

Guía de información y orientación sexual para personas inmigrantes

Guia que aporta informació sobre la sexualitat, en la qual hi intervenen aspectes biològics, psicològics i emocionals a més d’aspectes socials i culturals, etc. que afecten a la reproducció i al dret a decidir de les famílies, especialment a les dones.

Guía de información y orientación sexual para personas inmigrantes
. Madrid: Unión de Asociaciones Familiares, 2013. 75 p.

Exemplar consultable als centres DIXIT

El modelo housing first, una oportunidad para la erradicación del sinhogarismo en la Comunidad de Madrid

Informe que analitza el model que es basa en una intervenció precoç proporcionant habitatges assequibles i permanents a persones que venen directament del carrer o de dispositius d’emergència, oferint suport social i de salut intensiu.

[El modelo housing first, una oportunidad para la erradicación del sinhogarismo en la Comunidad de Madrid]
. Madrid: EAPN Madrid, 2013. 42 p.

Exemplar consultable als centres DIXIT i en línia 

 

Amunt

::Recurs

Mapa d’entitats socials de Catalunya

Mapa elaborat per la Taula del Tercer Sector que mostra totes les entitats que formen part de les federacions que integren la Taula. L'objectiu és aconseguir que els ciutadans coneguin i col·laborin més amb les entitats socials que tenen a prop seu i facilitar la interacció de professors i alumnes d’escoles i universitats amb les entitats del territori.

© Generalitat de Catalunya