• Imprimeix

Publicació al DOGC de les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a entitats per a l'any 2017

S'ha publicat al DOGC l'ordre per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

22/03/2017 09:03

L'Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies conté totes les bases, generals i específiques, de les diferents línies del Departament adreçades a les entitats de serveis socials i altres en les següents matèries específiques: família; lluita contra els maltractaments i contra la violència masclista i familiar; promoció de les persones grans actives; infància i adolescència; persones amb discapacitat; famílies i persones en situació de vulnerabilitat; immigració; associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana; joventut, educació en el lleure; igualtat i no discriminació de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

 

L'objecte de l'Ordre és regular el procediment de concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit d'afers socials, inclusió social, famílies, joventut, infància, associacionisme, voluntariat, acció comunitària i atenció a la comunitat gitana, igualtat, migracions i ciutadania i de programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials que defineix l'actual Cartera de serveis socials a Catalunya, en els àmbits competencials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Es manté la separació entre les bases generals i específiques, de vigència indefinida, d'una banda, i les convocatòries anuals corresponents, de l'altra. Les bases generals ordenen i unifiquen el procediment general de gestió de les subvencions, i les bases específiques concreten, sobretot, les regles objectives de valoració de cada línia.

 

Està previst que la convocatòria es publiqui en breu.