• Imprimeix

Continua la creació neta d’ocupació juvenil amb un alt índex de temporalitat

Les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) del 2n trimestre de 2018 mostren un increment interanual de l’ocupació juvenil (joves de 16 a 29 anys) de 25.700 llocs de treball i se situa en el 47% en aquest trimestre. Tot i això la taxa d’atur es manté per sobre del 20%, concretament l'atur juvenil registrat és del 21,1%. S’observa també que gairebé la meitat dels joves tenen un contracte temporal (48,7%) i que el 83,9% dels joves ocupats ho fan en el sector serveis. La millora experimentada en bona part dels indicadors no repercuteix en la taxa d'emancipació, que es manté en el mateix nivell de l'anterior trimestre, 24,7%.

31/07/2018 08:07
Continua la creació neta d’ocupació juvenil amb un alt índex de temporalitat

La taxa d’activitat juvenil s’estabilitza aquest 2n trimestre de 2018 i es manté lleugerament per sota del 60%. Durant els anys de crisi la taxa d’activitat s’ha reduït considerablement passant del 72,31% el 2007 al 59,6%, actualment, amb la qual cosa encara queda recorregut per arribar als nivells anteriors a la crisi.

Una altra dada positiva és la baixada de la taxa d’atur respecte el mateix trimestre de fa un any i se situa en el 21,1%, tot i que encara no s’ha pogut baixar la barrera del 20%. Entre les persones de més de 29 anys l'atur és del 9,4% i pel global de la població és del 12,2%. A Catalunya hi ha 134.100 joves a l’atur. Com ja és habitual des que va començar la crisi, l’atur afecta més als homes (22,5%) que a les dones (19,6%), als més joves (el 49,8% dels joves de 16 a 19 anys està a l’atur quan la taxa juvenil és del 21,1%), als joves sense estudis postobligatoris (32,9%) que als joves amb educació postobligatòria (15,9%) i als joves estrangers (30,3%) per sobre dels joves amb nacionalitat espanyola (19%). En els últims anys l’atur entre la població jove activa estrangera superava el 50% i en aquest trimestre se situa lleugerament per sobre del 30%. Cal dir, però, que aquesta baixada es veu afavorida pel fet que una part important de la població estrangera ha abandonat el país, especialment aquella que tenia més dificultats de trobar feina. Finalment, la taxa d’atur juvenil de llarga durada augmenta en 0,3 punts percentuals, i se situa en el 5,8%.

La creació d’ocupació i la reducció de la taxa d’atur experimentada en els darrers trimestres no acaba de consolidar la recuperació de la taxa d’emancipació que es manté en el mateix nivell de l'anterior trimestre, 24,7%.

Aquest informe, elaborat per l’Observatori Català de la Joventut, recull els principals resultats de les darreres dades de l’Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves de 16 a 29 anys. També ofereix informació sobre els estudis i l’emancipació dels joves i les joves. L’informe compara sistemàticament la situació de la població juvenil amb l’adulta i, quan les dades ho permeten, analitza les diferències dins del grup de joves.

Enquesta de població activa (EPA) - 2n trimestre de 2018