• Imprimeix

Continua la creació neta d’ocupació i la temporalitat creix però perd força

Les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) del 1r trimestre de 2018 mostren un increment interanual de l’ocupació juvenil (joves de 16 a 29 anys) de 30.400 llocs de treball, la qual cosa suposa un increment del 5,6% i una disminució de gairebé 3 punts percentuals de la taxa d’atur, que se situa en el 20,8%.

04/05/2018 12:05
Continua la creació neta d’ocupació i la temporalitat creix però perd força

S’observa també que les qualificacions en l’ocupació de les persones joves van a l’alça i que la temporalitat, tot i créixer, ho fa amb menys força. La millora experimentada en bona part dels indicadors sobre la situació laboral de les persones joves encara no es tradueix en una clara recuperació de la taxa d’emancipació, tot i que ha augmentat lleugerament fins al 24,7%.

La taxa d’activitat juvenil s’estabilitza aquest 1r trimestre de 2018 i es manté lleugerament per sota del 60%. En termes generals, continua la creació neta d’ocupació juvenil iniciada el 2015 i, en concret, aquest 1r trimestre s’han creat 30.400 llocs de treball, la qual cosa suposa un increment del 5,6%. Tot i que bona part de la recuperació econòmica es basa en l’augment de la contractació temporal, el seu creixement s’ha moderat força i només ha augment un 0,5% respecte el mateix trimestre del 2017. Actualment se situa en el 48,6%.

Una altra dada positiva és la baixa de la taxa d’atur en gairebé 3 punts respecte el mateix trimestre de fa un any i se situa en el 20,8%, tot i que encara no s’ha pogut baixar la barrera del 20%. A Catalunya hi ha 128.400 joves a l’atur, 5.400 joves menys que en el trimestre anterior. Com ja és habitual des que va començar la crisi, l’atur afecta més als homes (22,5%) que a les dones (19,1%), als més joves (el 49,3% dels joves 16 a 19 anys està a l’atur quan la taxa juvenil és del 20,8%), als joves sense estudis postobligatoris (34,8%) que als joves amb educació postobligatòria (14,7%) i als joves estrangers (31,8%) per sobre dels joves amb nacionalitat espanyola (18,6%). En els últims anys l’atur entre la població jove activa estrangera superava el 50% i en aquest trimestre se situa en un 31,8%. Cal dir, però, que aquesta baixada es veu afavorida pel fet que una part important de la població estrangera ha abandonat el país, especialment aquella que tenia més dificultats de trobar feina. Finalment, destaca positivament la tendència a la baixa de la taxa d’atur juvenil de llarga durada que se situa en el 5,5%.

La creació d’ocupació i la reducció de la taxa d’atur experimentada en els darrers trimestres no acaba de consolidar la recuperació de la taxa d’emancipació. L’informe recull una lleugera pujada fins al 24,7% en aquest primer trimestre de 2018, tal i com va passar en el primer trimestre de 2017. Però caldrà esperar a veure si aquest lleuger augment marca un canvi de cicle en l’emancipació juvenil.

Aquest informe, elaborat per l’Observatori Català de la Joventut, recull els principals resultats de les darreres dades de l’Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves de 16 a 29 anys. També ofereix informació sobre els estudis i l’emancipació dels joves i les joves. L’informe compara sistemàticament la situació de la població juvenil amb l’adulta i, quan les dades ho permeten, analitza les diferències dins del grup de joves.

Informe a partir de les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) del 1r trimestre de 2018