• Imprimeix

Continua la creació neta d’ocupació i la caiguda de l’atur juvenil

Les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) del 4t trimestre de 2017 mostren un increment interanual de l’ocupació juvenil (joves de 16 a 29 anys) de 49.400 llocs de treball, la qual cosa es tradueix en una disminució de la taxa d’atur, que se situa en el 21%. L’augment de la temporalitat indica que les noves ocupacions es fan usant aquesta modalitat contractual. Aquesta inestabilitat laboral podria ser una de les raons al fre en una millora de la taxa d’emancipació, que s’ha reduït mig punt i se situa en el 23,9%.

29/01/2018 13:01
Continua la creació neta d’ocupació i la caiguda de l’atur juvenil

Durant el 4t trimestre de 2017 s’ha produït una forta pujada de la taxa d’activitat juvenil, que ha passat del 58,3% al 60,8%. Aquest augment és el primer que es produeix en un quart trimestre des del 2008 i representa que hi ha 49.400 llocs de treball ocupats per joves més que l’any anterior, la qual cosa suposa un increment del 10,9%. Malauradament, bona part de la recuperació econòmica es basa en l’augment de la contractació temporal. La taxa de temporalitat juvenil havia caigut fins al 32,5% el 2010 i, actualment, ja se situa al 50%. Tot i això ha baixat dos punts respecte el trimestre anterior.

Una altra dada positiva és la baixa de 2,3 punts de la taxa d’atur, respecte el darrer trimestre i dos punts respecte el quart trimestre de 2016. Tot i això, encara no s’ha pogut baixar la barrera del 20%. A Catalunya hi ha 133.800 joves a l’atur, 9.800 joves menys que en el mateix trimestre de l’any anterior. Com ja és habitual des que va començar la crisi, l’atur afecta més als nois (22,6%) que a les noies (19,3%), als més joves (el 50,6% dels joves 16 a 19 anys està a l’atur quan la taxa juvenil és del 21%), als joves sense estudis postobligatoris (32,6%) que als joves amb educació postobligatòria (15,5%) i als joves estrangers (30,5%) per sobre dels joves amb nacionalitat espanyola (18,9%). En relació amb el col·lectiu de joves estrangers, en els últims anys l’atur entre la població jove activa estrangera superava el 50% i en aquest trimestre se situa en un 30,5%. Cal dir, però, que aquesta baixada es veu afavorida pel fet que una part important de la població estrangera ha abandonat el país, especialment aquella que tenia més dificultats de trobar feina. Finalment, destaca que la taxa d’atur juvenil de llarga durada se situa al 6,8% i continua la seva tendència a la baixa.

Malgrat la creació d’ocupació i la reducció de la taxa d’atur, l’informe recull una caiguda de la taxa d’emancipació fins al 23,9%. El tercer trimestre de 2017 la taxa d’emancipació havia mostrat una tendència a l’alça que podia fer pensar en un canvi de cicle. Tot i això, en aquest darrer trimestre la taxa ha caigut mig punt trencant la tendència.

Aquest informe, elaborat per l’Observatori Català de la Joventut, recull els principals resultats de les darreres dades de l’Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves de 16 a 29 anys. També ofereix informació sobre els estudis i l’emancipació dels joves i les joves. L’informe compara sistemàticament la situació de la població juvenil amb l’adulta i, quan les dades ho permeten, analitza les diferències dins del grup de joves.

 

Enquesta de població activa (EPA) - 4t trimestre de 2017