• Imprimeix

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació de personal tècnic referent d'ocupació juvenil

El SOC destina 2.600.000 euros per subvencionar la contractació de 81 persones tècniques referents d’ocupació juvenil

20/09/2018 16:09
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació de personal tècnic referent d'ocupació juvenil

El Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha aprovat avui la convocatòria per la contractació de personal tècnic referent d’ocupació juvenil del programa de Garantia Juvenil.

El SOC destina 2.600.000 euros per subvencionar la contractació de 81 persones tècniques de referents d’ocupació juvenil per part d’ajuntaments i consells comarcals.

La nova figura de personal tècnic referent d’ocupació juvenil donarà atenció de manera individualitzada i personalitzada als joves, principalment els més vulnerables, per informar-los i acompanyar-los en el seu procés d’orientació i assessorament laboral entre l’escola i el món del treball.

Com a referents d’ocupació juvenil, treballaran també de manera coordinada amb Centres educatius, oficines joves, dispositius de salut i serveis socials, per assegurar una resposta integral als joves que impulsi la seva formació professionalitzadora i una posterior inserció laboral de qualitat. 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el SOC, ha pres la decisió d’impulsar aquesta convocatòria de subvencions un cop finalitzat el programa Xarxa d’Impulsors de promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. 

Una de les principals raons per subvencionar la contractació de la figura de tècnic referent d’ocupació juvenil és la rellevància de les actuacions dels impulsors de la Xarxa en matèria d’assessorament integral a la població més jove i vulnerable, que van causar un abandonament escolar prematur i es troben sense formació ni ocupació.

Les persones a contractar durant un any han de ser tècniques amb experiència amb joves menors de 30 anys, amb capacitat de relació entre administracions i de treball en xarxa prioritàriament, demandants d’ocupació al SOC i amb titulació universitària.

Ajuntaments i consells comarcals disposaran d’una persona orientadora que acompanyarà als joves més vulnerables en la transició de l’escola al món del treball