• Imprimeix

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya beneficia enguany 164.000 persones en polítiques actives d'ocupació a la demarcació de Barcelona

La consellera Bassa ha explicat que la programació d’enguany prioritza col·lectius amb més dificultats d’accés al mercat de treball com joves, dones, majors de 45 anys, aturats de llarga durada i persones amb discapacitat

10/07/2017 14:07
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya beneficia enguany 164.000 persones en polítiques actives d'ocupació a la demarcació de Barcelona
Enguany, Treball, Afers Socials i Famílies destina 870 milions d’euros en polítiques actives d’ocupació i suport al treball a tot Catalunya.
 
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, acompanyada de directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), Mercè Garau, ha presentat avui la programació de les polítiques d’ocupació a la demarcació de Barcelona.
 
Dolors Bassa ha informat que enguany el Departament està executant a la demarcació de Barcelona diversos programes de polítiques actives d’ocupació als que ha destinat 174.230.000 euros i beneficia més de 164.000 persones.
 
 
DEMARCACIO DE BARCELONA
PROGRAMES PER  A L'OCUPACIÓ
IMPORT
PERSONES BENEFICIÀRIES
Orientació professional
7.154.542
23.649
Gestió de la col·locació
en el mercat de treball
4.707.840
9.420
Qualificació professional
75.897.651
110.322
Foment de l'ocupació
23.772.237
2.086
Promoció de la creació
d'ocupació i el desenvolupament
econòmic i el foment
de la contractació
32.410.738
12.906
GARANTIA JUVENIL
30.287.663
5.652
total
174.230.671 
164.035 
 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant el SOC, ha prioritzat en el conjunt dels programes els col·lectius amb més dificultats d’accés al món laboral. El nostre objectiu ha explicat Bassa ‘és actuar amb cirurgia als col·lectius amb més dificultats. Un exemple en són els 8 milions d’euros d’un programa específic per dones víctimes de violència masclista’
 
En destaquen els programes destinats a les persones joves, en especial el que ni estudien ni treballen; les dones, que encara tenen una taxa d’atur superior a la dels homes, així com les persones majors de 45 anys, que pateixen o baixa qualificació professional o una llarga inactivitat laboral; les persones en atur de llarga durada; i les persones amb discapacitat, que doblen el temps d’estada respecte la població general.
 
La titular del departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha destacat que “el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya posa també el focus en la qualificació. "Aquesta és una eina fonamental per la millora de l’ocupabilitat, ja que el 86% dels desocupats no tenen qualificació professional tècnica ni universitària”.
 
 
Xifres SOC 2016 Demarcació de Barcelona 
Balanç de les principals actuacions d’intermediació i orientació portades a terme a les oficines de treball de la demarcació de Barcelona
 • Oficines de treball

1.400.000 atencions a les persones

19.117 llocs de treball oferts per les empreses a les oficines, dels que 7.407 s’han cobert amb persones inscrites a les oficines

357.479 entrevistes ocupacionals

455.218 avaluacions d’ocupabilitat

32.395 orientacions individuals

24.126 persones han participat en sessions grupals d’orientació

35.418 capitalitzacions de prestacions d’atur gestionades

 
Àmbits i programes del SOC a Catalunya 
A Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té pressupostat enguany un total de 383,5 milions a les polítiques actives d’ocupació i lluita contra l’atur.
 
Aquesta quantitat està inclosa en el pressupost total de 870 milions d’euros que el Departament de Treball destina polítiques actives d’ocupació i suport al treball.
 
Les polítiques actives d’ocupació i lluita contra l’atur beneficien aproximadament unes 229.000 persones.
 
 • Orientació Professional (78,9M) 42.575 beneficiaris

Programa especial de suport a aturats de llarga durada

Programes Integrals

Incentius a la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil

 

 • Qualificació Professional (124,9M) 137.200 beneficiaris

Accions de formació d’oferta

Acredita’t

Formació professional per a l’ocupació (CIFO)

Formació professional sectorial i transversal per a persones treballadores ocupades

Programa de formació amb compromís de contractació

Programes de Noves Oportunitats d’ocupació

Programes de Formació i Inserció

 

 • Foment de l’ocupació (66,7M) 10.450 beneficiaris

Treball i Formació

Ajuts a la contractació per persones majors de 45 anys

Projectes singulars

 

 • Promoció de l’ocupació, desenvolupament econòmic local (53,7M).24.200 beneficiaris

Treball als barris

Treball a les 7 Comarques

Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica

Projectes innovadors i experimentals

Programa 30 Plus

Agents d’ocupació i desenvolupament local

 

 • Foment a la mobilitat demogràfica (1,2M) 230 beneficiaris

Intercanvis internacionals.

Programes Erasmus i Eurodissea

 

 •  Gestió de la col·locació en el mercat de treball (3,1M) 14.250 beneficiaris

Intermediació laboral en agències de col·locació. El pressupost es redueix dels 7,2 milions de l’any 2016 als 3,1 d’enguany

 

 
Altres compromisos del Departament mitjançant el SOC 
El Pla de Desenvolupament de les Polítiques d’Ocupació 2017-2018 ha establert nous objectius qualitatius.
 • Avançar en el Model d’Orientació conjunt amb tot el sistema d’ocupació
 • Impulsar la perspectiva de gènere transversalment
 • Fomentar la participació de les persones més desfavorides en Polítiques Actives d’Ocupació
 • Seguir impulsant les Polítiques d’Ocupació Juvenil
 • Posar en marxa el nou Model de Prospecció de necessitats formatives  i qualificació professional
 • Mantenir l’esforç per promoure l’Emprenedoria
 • Elaborar la carta de serveis del SOC

El SOC va invertir més de 174.230.000 d’euros a la demarcació de Barcelona l’any passat per implementar les accions a favor de l’ocupació i de lluita contra l’atur de 2017