• Imprimeix

Es publica la resolució provisional de les subvencions destinades a programes socials amb càrrec a l'assignació de l'IRPF

Aquest any per primer cop s’ha aplicat el nou model a través del qual la Generalitat ordena, gestiona, resol i distribueix directament el 80% dels recursos provinents de l’assignació de l’IRPF

21/11/2017 20:11
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat la resolució provisional de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d’interès general, amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’àmbit de polítiques socials. En total es tracta de 31,1 milions d’euros que ja foren transferits a Catalunya entre juliol i octubre, i resten fora de l’abast de l’aplicació del 155.
 
Tal i com estava previst, la resolució definitiva es publicarà abans de final d’any i els pagaments corresponents s’efectuaran a finals de gener de 2018.
 
La d’aquest any és una convocatòria de transició fruit de l’acord assolit al mes de juliol per impulsar en un futur un nou model per aquestes subvencions. Així, la convocatòria d’enguany preveu que les comunitats puguin gestionar el 80% de les subvencions amb càrrec al 0,7% de l’IRPF i l’Estat, per la seva banda, es faci càrrec del 20% restant i no del 100% com fins ara.
 
El model de gestió de l’IRPF per aquest any va ser acordat per unanimitat, després de la sentència del Tribunal Constitucional que obligava a l’Estat a territorialitzar la dotació pressupostària a les comunitats autònomes perquè cadascuna d’elles, en base a criteris objectius de repartiment acordats conjuntament, regulin, gestionin i resolguin les convocatòries de les subvencions a projectes socials de les entitats del tercer sector. L’acord que fou assolit amb l’Estat també inclou la constitució d’un grup de treball per analitzar el sistema de les subvencions de l’IRPF i proposar, si escau, un nou repartiment aplicable a partir del 2018 en el que Catalunya disposi de més recursos.
 
Enguany, per tractar-se d’una convocatòria de transitorietat, s’ha optat per afavorir la continuïtat de programes i beneficiaris, tal i com el Departament s’havia compromès amb la Taula del Tercer sector i amb el conjunt de les entitats en les assemblees informatives que es van celebrar al juliol. També s’ha donat entrada a alguns projectes nous i s’han solucionat els problemes que algunes entitats plantejaven amb el canvi de model cap a un doble tram (català i estatal) en què algunes entitats catalanes amb projectes d’abast estatal corrien el risc de no quedar incloses en cap dels trams.
 
Aquestes subvencions, que es financen a través de la casella del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials, van destinades a programes concrets portats a terme per entitats, dirigides a persones amb discapacitat, gent gran, persones en risc d’exclusió social, acció comunitària, infància, joventut i famílies entre altres.

En total s’han distribuït 31,1 milions d’euros a entitats per projectes executats a Catalunya que ja foren transferits entre juliol i octubre