• Imprimeix

Jornades “La Incertesa Quotidiana. Escenaris Juvenils en un Context Postcrisi”

Presentació de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017

08/11/2018 13:11
Jornades “La Incertesa Quotidiana. Escenaris Juvenils en un Context Postcrisi”

La Direcció General de Joventut presenta els principals resultats de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (EJC) en el marc de les jornades “La Incertesa Quotidiana. Escenaris Juvenils en un Context Postcrisi” que se celebraran els dies 21 de novembre i 13 de desembre de 2018 a Barcelona. L’objectiu és donar a conèixer la realitat juvenil a Catalunya en relació amb diferents àmbits de la vida i analitzar les desigualtats del col·lectiu jove.

La primera jornada, el 21 de novembre, se centrarà en les transicions juvenils: educació, treball, emancipació, família i ingressos. Els experts i expertes que han realitzat cadascun dels capítols explicaran les principals dades analitzades, així com els resultats obtinguts i també orientacions per dissenyar les polítiques públiques.

La segona jornada, el 13 de desembre, girarà entorn les experiències juvenils i les desigualtats en àmbits com: la cultura i l’oci, la salut, la participació juvenil, el gènere, la classe social i la immigració. Com a la primera jornada, els autors i autores obriran un espai de diàleg per desgranar les principals idees.

L’informe general de l’EJC, que es publica dins la col·lecció “Estudis” de la DGJ, inclou una anàlisi exhaustiva sobre els diferents àmbits de la vida de les persones joves amb l’objectiu de facilitar el disseny i l’avaluació de les polítiques que afecten aquest col·lectiu. L’anàlisi ha estat realitzada per diferents experts i expertes i equips de recerca i es publica en dos volums. El primer està dedicat a les transicions juvenils (formació, treball, emancipació i condicions de vida) i el segon a les experiències juvenils (en àmbits com la cultura, la participació o la salut) i a les desigualtats de gènere, classe i nacionalitat.

L’enquesta s’ha realitzat a 3.400 joves de 15 a 34 anys de tot Catalunya.