• Imprimeix

La millora de l’ocupació encara no es tradueix en una millora de l’emancipació

L’increment interanual del nombre de llocs de treball ocupats per joves és del 5,8%, un augment superior al de l’any anterior (5%) i al del col·lectiu de majors de 29 anys (1,7%). Des del tercer trimestre de 2015 l’ocupació juvenil ha augmentat ininterrompudament en termes absoluts. L’augment de l’ocupació estimula el descens de l’atur, que respecte al trimestre anterior passa del 21,1% al 20,3%. Tot i això, la taxa d’emancipació baixa 0,7 punts i se situa al 24%. La taxa d’emancipació és un dels darrers indicadors en mostrar una evolució positiva constant i encara està lluny dels valors previs a la crisi.

31/10/2018 14:10
La millora de l’ocupació encara no es tradueix en una millora de l’emancipació

La taxa d’activitat deixa de caure i la proporció de joves laboralment actius (ocupats + aturats) se situa en el 61,9%. En termes generals, continua la creació neta d’ocupació juvenil iniciada el 2015 i, en concret, aquest 3r trimestre s’han creat 28.600 llocs de treball, la qual cosa suposa un increment interanual del 5,8%. Tot i que bona part de la recuperació econòmica es basa en l’augment de la contractació temporal, el seu creixement s’ha moderat força i, fins i tot, en aquest trimestre s’ha reduït un 0,8%. Actualment se situa en el 48,8%.

Una altra dada positiva és la baixa de la taxa d’atur que se situa en el 20,3%, tot i que encara no s’ha pogut baixar la barrera del 20%. A Catalunya hi ha 135.400 joves a l’atur. Com ja és habitual des que va començar la crisi, l’atur afecta més als homes (21,2%) que a les dones (19,4%), tot i que la diferència entre homes i dones, que el 2010 es van situar gairebé en 10 punts, actualment és només de 1,8 punts. També als més joves (el 39,5% dels joves 16 a 19 anys està a l’atur quan la taxa juvenil és del 20,3%), als joves sense estudis postobligatoris (30,5%) que als joves amb educació postobligatòria (16,1%) i als joves estrangers (26,4%) per sobre dels joves amb nacionalitat espanyola (18,8%). Cal dir, però, que aquesta baixada es veu afavorida pel fet que una part important de la població estrangera ha abandonat el país, especialment aquella que tenia més dificultats de trobar feina. Finalment, la tendència a la baixa de la taxa d’atur juvenil de llarga durada s’ha frenat i ha augment lleugerament fins al 6,3%.

La creació d’ocupació i la reducció de la taxa d’atur experimentada en els darrers trimestres no acaba de consolidar la recuperació de la taxa d’emancipació. L’informe recull una lleugera baixada fins al 24% en aquest 3r trimestre de 2018.

Aquest informe, elaborat per l’Observatori Català de la Joventut, recull els principals resultats de les darreres dades de l’Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves de 16 a 29 anys. També ofereix informació sobre els estudis i l’emancipació dels joves i les joves. L’informe compara sistemàticament la situació de la població juvenil amb l’adulta i, quan les dades ho permeten, analitza les diferències dins del grup de joves.

Les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) del 3r trimestre de 2018 mostren com la taxa d’ocupació juvenil (joves de 16 a 29 anys) ha augmentat 2,3 punts respecte el segon trimestre, situant-se en el 49,3%, i un punt respecte l’any anterior.