• Imprimeix

Les persones amb diversitat funcional, un col·lectiu exclòs de la vida laboral

El blog Joves a contracorrent, que impulsa el Crític en col·laboració amb l’Observatori Català de la Joventut, ha publicat un nou article que analitza la situació de les persones amb diversitat funcional en el mercat laboral i quin és el paper de l’Administració i de les empreses per millorar la seva inserció laboral.

05/03/2018 10:03
Les persones amb diversitat funcional, un col·lectiu exclòs de la vida laboral

L'article apunta que, tot i que s’ha avançat molt, encara queda molt de recorregut per normalitzar la situació d’aquest col·lectiu en el mercat de treball. La Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social estableix que les empreses públiques i privades que tinguin 50 o més treballadors han de tenir contractades un 2% de persones amb certificat de discapacitat. A Catalunya, els Centres Especials de Treball (CET) reben subvencions i ajuts de la Generalitat i són un dels principals espais on aquestes persones poden treballar. De fet, segons les dades de Social.cat, la contractació en els CET el 2016 representava el 63% del total de contractes efectuats al col·lectiu. 

Complementàriament, els ajuts impulsats pel Departament de Treball i Afers Socials, com ara el Programa d’ajudes d’atenció social a persones amb discapacitat (PUA) o les subvencions a entitats per a programes de manteniment de serveis socials, han fet que les xifres millorin, encara que de forma molt lenta, conclou l’article.  

Segons les últimes dades disponibles del Departament de Treball, a Catalunya hi ha 529.104 persones amb diversitat funcional de les quals 301.600 es troben en edat laboral (entre 16 i 64 anys), però la seva taxa d’activitat és del 36%, molt per sota de la taxa de la resta de la població catalana (79%). 

Joves a contracorrent és un espai impulsat per Crític, a partir de les dades que genera l'Observatori Català de la Joventut, àrea de l’Agència Catalana de la Joventut que es dedica a produir coneixement sobre la realitat social de la gent jove a Catalunya i la seva difusió.