• Imprimeix

Llistat definitiu de la fusió de les convocatòries d'actualització i ampliació 2016 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament (a data 26 de març de 2018)

05/04/2018 16:04

En el DOGC núm. 7585 de 23 de març de 2018, es va publicar la Resolució TSF/525/2018, de 20 de març, per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva amb la valoració de mèrits de les persones aspirants admeses al procés selectiu per a l’ampliació dels blocs 1 i 3 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquestes persones han estat incorporades a la borsa de treball que es troba en vigor actualment i l’ordre de classificació resultant es pot consultar a les llistes relacionades a continuació, diferenciades per categories:

 

Es publiquen les llistes definitives amb la fusió de les convocatòries d’actualització i ampliació 2016 de la borsa de treball de personal laboral de categories finalistes.