• Imprimeix

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies acorda el Circuit d’accés de les persones sense llar als habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

Circuit d’accés de les persones sense llar als habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

08/06/2018 11:06

La subdirectora general d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Mònica Ribas, el gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials, Jordi Sánchez Masip, i el gerent del Consorci Sanitari de Barcelona, Jaume Estany, han signat el document per implantar el Circuit d’accés de les persones sense llar als habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

 

Aquest Circuit s’emmarca dins el Protocol d’accés als serveis d’habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i estableix un circuit de coordinació entre el Departament, el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea de Drets Socials (Programa municipal d’atenció a les persones sense llar).

 

Aquestes comissions territorials estan formades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament de Salut i els proveïdors de salut mental. L'objectiu d'aquestes comissions és identificar les persones que compleixin els barems establerts, mantenir el llistat d'usuaris actualitzat i establir les prioritats d'acord amb les seves necessitats. Així mateix, les comissions, a través d’un treball interdepartamental, vetllen per la coordinació bidireccional entre els serveis sanitaris de salut mental i els serveis d'habitatge amb l’objectiu de garantir l'atenció integral de les persones amb trastorn mental server de cada territori.

 

Des de la Subdirecció General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal s’ ha subratllat que “el treball Interdepartamental permet donar una resposta conjunta a les necessitats de les persones”. Així mateix, s’ha destacat la bona feina que s’està duent a terme des de les comissions i el paper fonamental que hi tenen tots els tècnics dels diferents Departaments.