• Imprimeix

Últimes publicacions de Joventut sobre realitat juvenil i polítiques municipals de joventut

L’any 2018 va acabar amb la presentació de les dues últimes publicacions de la Direcció General de Joventut, dins de les col·leccions de l’Observatori Català de la Joventut, de l’Agència Catalana de la Joventut, en què s’analitzen, d’una banda, la realitat juvenil de Catalunya i, d’altra, les polítiques municipals de joventut.

07/01/2019 13:01
Últimes publicacions de Joventut sobre realitat juvenil i polítiques municipals de joventut

En el marc de les jornades “La incertesa quotidiana. Escenaris juvenils en un context de postcrisi”, que van tenir lloc els dies 21 de novembre i 13 de desembre, es van presentar els principals resultats de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (EJC) recollits en un informe amb el mateix nom. Aquesta publicació, estructurada en dos volums, analitza les transicions educatives, laborals i familiars de les persones joves, així com els ingressos i les condicions de vida de la joventut; en el primer dels volums.

El segon volum se centra en les experiències juvenils en diferents àmbits (oci i cultura, participació, salut, llengua i mobilitat) i en les desigualats entre joves per raó de gènere, classe social, territori de residència i immigració.

També a partir de l'anàlisi de l'Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 s'ha publicat, en la col·lecció Aportacions, el llibre Una mirada global sobre la joventut de Catalunya. Aquesta investigació se centra en la trajectòria educativa, laboral i d'emancipació de les persones joves de 28 a 34 anys, i com aquesta trajectòria està relacionada amb el benestar o la vulnerabilitat de la persona jove.

La segona publicació, Estratègies dels municipis en matèria de joventut. Una anàlisi de l’Enquesta a municipis i comarques 2016-2017, es va presentar de manera territorialitzada a les cinc demarcacions catalanes, i ofereix una anàlisi dels principals resultats de l’Enquesta a municipis i comarques de Catalunya (EMC). Aquesta enquesta ha permès obtenir dades que ofereixen informació estratègica per entendre quines són i com es desenvolupen les polítiques municipals a Catalunya. D’una banda, permet conèixer quins són els àmbits temàtics que més desenvolupen els municipis i quin tipus de programes duen a terme. D’altra banda, de quines estructures es disposa per dur-les a terme, com són aquestes estructures i quina és la seva dotació en termes de recursos econòmics i humans, així com quines eines de planificació, disseny i avaluació apliquen els municipis per millorar i optimitzar la seva acció en matèria de joventut.