• Imprimeix

Nou web de l'Observatori del Treball i Model Productiu

El web de l'Observatori del Treball i Model Productiu es transforma en web responsiu, és a dir, s'adapta a qualsevol dispositiu sigui PC, mòbil, tablet, etc. I canvia la seva imatge i estructura de continguts, adequant-se així a l'Acord de Govern de 15 de gener de 2015 d'aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat.

30/11/2018 10:11

El web de l'Observatori del Treball i Model Productiu es transforma en web responsiu, és a dir, s'adapta a qualsevol dispositiu sigui PC, mòbil, tablet, etc. I canvia la seva imatge i estructura de continguts, adequant-se així a l'Acord de Govern de 15 de gener de 2015 d'aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat.

Els continguts s'han estructurat de forma dinàmica i centrada en la persona usuària, amb una nova pàgina d’inici que mostra la informació dividida en tres apartats: un primer de novetats, un segon de Recursos (on presentem la informació per tipus de producte) i, el darrer, on es recull tota la informació disponible classificada per Àmbits.

En l'apartat de Recursos hi trobareu la informació per tipus de producte, distingint entre anàlisi i estudis, dades estadístiques, visualització de dades (aquí hi trobareu totes les infografies elaborades) i informació territorial. Dins de cadascun d'aquests apartats trobareu el llistat de productes ordenats per data de publicació, així els més recents seran els primers del llistat. 

El podeu consultar a l'adreça: observatoritreball.gencat.cat​