Des d'aquestes planes podeu localitzar els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) i els Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) que hi ha a Catalunya.