• Imprimeix

Conselleria - Gabinet de la Consellera

Responsable: Paula Terribas i Junquera
Càrrec: Cap del Gabinet
Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019 Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Fax
93 483 11 77
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Són funcions del Gabinet del Conseller o Consellera les següents:

a) Donar suport i assistència a les activitats del conseller o consellera.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el conseller o consellera.