• Imprimeix

Institut Català de l'Adopció

Responsable: Agnès Russiñol i Amat
Càrrec: Directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Adreça
Avinguda del Paral·lel, 50-52
Població
08001 Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari d'atenció
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Tancat els dies 24 i 31 de desembre
Horari de registre
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Tancat els dies 24 i 31 de desembre
Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002 Girona
Telèfon
872 97 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible
Adreça
Avinguda d'Andorra, 9 baixos
Població
43002 Tarragona
Telèfon
977 24 87 54
Accessibilitat
Edifici accessible
Adreça
Carrer de Sant Martí, 1
Població
25004 Lleida
Telèfon
973 72 77 07
Accessibilitat
Edifici accessible
Adreça
Carrer de Ramon Salas, 33 (anteriorment c. de Ruiz de Alda)
Població
43870 Amposta
Telèfon
977 70 65 34
Accessibilitat
Edifici accessible
  • Fomentar el dret dels infants a tenir una família i, per tant, promoure l'acolliment simple en família aliena i l'acolliment preadoptiu, com a mesures per a atendre adequadament les necessitats del menor, com a personal sotmesa a situacions de risc greu per al seu desenvolupament integral, procurar-ne l'atenció educativa i afavorir-ne el retorn dins la família natural.
  • Gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, els processos de valoració psicosocial de les persones sol·licitants d'acolliment simple en família aliena, d'acolliment preadoptiu i d'adopció internacional.
  • Vetllar per la informació adequada als ciutadans i ciutadanes sobre els acolliments, les adopcions i els processos d'adopcions, rebre les al·legacions, els documents i els altres elements de judici en els expedients de sol·licitud i sotmetre'ls a vista, i també les propostes de resolució. Per a exercir aquesta funció d'informació, ha de comptar amb la col·laboració de pares i mares adoptius en les qüestions que els concerneixi.
  • Fer el seguiment dels menors en situació d'acolliment simple, en família extensa i aliena, i d'acolliment preadoptiu.
  • Tramitar, quan correspongui, els processos d'adopcions internacionals i fer-ne el seguiment posterior, si escau, i supervisar aquesta activitat quan sigui delegada a institucions o entitats col·laboradores.
  • Formalitzar convenis de col·laboració amb altres administracions, institucions i entitats, en el marc del seu àmbit d'actuació, i d'acord amb les disposicions que les regulin.
  • Fer el seguiment de les entitats col·laboradores en adopció internacional.
  • Exercir les altres funcions que li assignin les lleis.
Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.