• Imprimeix

Institut Català de l'Adopció

Responsable: Sra. Agnès Russiñol i Amat
Càrrec: directora general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
Adreça
Avinguda del Paral·lel, 50-52
Població
08001 Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
CIF
Q-5850044-H
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Tancat els dies 24 i 31 de desembre

Horari de registre

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Tancat els dies 24 i 31 de desembre

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002 Girona
Telèfon
872 97 50 00
CIF
Q-5850044-H
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça
Avinguda d'Andorra, 9 baixos
Població
43002 Tarragona
Telèfon
977 24 87 54
CIF
Q-5850044-H
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça
Carrer de Sant Martí, 1
Població
25004 Lleida
Telèfon
973 72 77 07
CIF
Q-5850044-H
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça
Carrer de Ramon Salas, 33 (anteriorment c. de Ruiz de Alda)
Població
43870 Amposta
Telèfon
977 70 65 34
CIF
Q-5850044-H
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
  • Fomentar el dret dels infants a tenir una família i, per tant, promoure l'acolliment simple en família aliena i l'acolliment preadoptiu, com a mesures per a atendre adequadament les necessitats del menor, com a personal sotmesa a situacions de risc greu per al seu desenvolupament integral, procurar-ne l'atenció educativa i afavorir-ne el retorn dins la família natural.
  • Gestionar, per mitjà dels equips tècnics competents, els processos de valoració psicosocial de les persones sol·licitants d'acolliment simple en família aliena, d'acolliment preadoptiu i d'adopció internacional.
  • Vetllar per la informació adequada als ciutadans i ciutadanes sobre els acolliments, les adopcions i els processos d'adopcions, rebre les al·legacions, els documents i els altres elements de judici en els expedients de sol·licitud i sotmetre'ls a vista, i també les propostes de resolució. Per a exercir aquesta funció d'informació, ha de comptar amb la col·laboració de pares i mares adoptius en les qüestions que els concerneixi.
  • Fer el seguiment dels menors en situació d'acolliment simple, en família extensa i aliena, i d'acolliment preadoptiu.
  • Tramitar, quan correspongui, els processos d'adopcions internacionals i fer-ne el seguiment posterior, si escau, i supervisar aquesta activitat quan sigui delegada a institucions o entitats col·laboradores.
  • Formalitzar convenis de col·laboració amb altres administracions, institucions i entitats, en el marc del seu àmbit d'actuació, i d'acord amb les disposicions que les regulin.
  • Fer el seguiment de les entitats col·laboradores en adopció internacional.
  • Exercir les altres funcions que li assignin les lleis.
Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.