Tota la informació de l'activitat contractual del Departament es publica a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. El següent enllaç ofereix accés als diversos perfils del contractant, amb tota la informació de les licitacions i les adjudicacions del Departament.