• Imprimeix

Funcions i estructura

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té com a funcions les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials, d'igualtat, de joventut, de la gent gran, de les famílies, la infància i l'adolescència, d'immigració, de gais, lesbianes, bisexuals, transgèneres i intersexuals, de l'acolliment i les adopcions, de les persones amb disminució i dependències, així com gestionar els equipaments assistencials de la xarxa de serveis socials i establir polítiques per a la inclusió social.  També s'encarrega de l'acció comunitària, de coordinar i gestionar la xarxa d'equipaments cívics i socials així com de la sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.

En l’àmbit del treball, té competències en les polítiques de relacions laborals i inspecció de treball, d'ocupació i intermediació laboral, i en l'economia social, el tercer sector, les cooperatives i l'autoempresa.

Destaquem