• Imprimeix

Responsable: Sr. Oriol Amorós i March
Càrrec: secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
Adreça
Carrer de Calàbria, 147
Població
08015 Barcelona
Telèfon
93 270 12 30
Fax
93 270 12 31
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari d'atenció

De l'1 d'octubre al 31 de maig: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
De l'1 de juny al 30 de setembre, del 15 de desembre al 10 de gener i per Setmana Santa: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Tancat: els dies 24 i 31 de desembre i les tardes del 5 de gener, del 23 d'abril i les vigílies de festes locals.

Horari de registre

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Tancat els dies 24 i 31 de desembre

Corresponen a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania les funcions següents:

a) Impulsar els plans i programes per aplicar i desplegar les polítiques d'igualtat, migracions i ciutadania del Departament.
b) Elaborar les directrius i programar i avaluar les actuacions en matèria de suport a les persones migrades.
c) Vetllar per la realització de les iniciatives del Govern de la Generalitat destinades a donar suport i protecció a les persones migrades i, consegüentment, per l'actuació coordinada dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat i entitats vinculades en l'àmbit migratori.
d) Promoure l'associacionisme de suport en l'àmbit migratori i el suport a les entitats creades amb aquesta finalitat.
e) Col·laborar amb l'Administració local per tal de garantir i fomentar l'actuació coordinada i eficaç en matèria d'acollida i suport a les persones migrades.
f) Impulsar i coordinar el Pla interdepartamental per a la no-discriminació de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i fer-ne el seguiment.
g) Programar, proposar, executar, avaluar i controlar les decisions en matèria de suport al retorn de les persones catalanes emigrades i els seus descendents, així com al retorn voluntari de les persones immigrades als seus països d'origen.
h) Establir instruments de coordinació entre les actuacions de les administracions públiques i les de les entitats que actuïn dins de l'àmbit d'acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.