• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Direcció General de Joventut

La Direcció General de Joventut (DGJ) és l’organisme encarregat de definir, organitzar i impulsar les polítiques de joventut de la Generalitat. També és la principal responsable del disseny, coordinació i seguiment del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, l’instrument de referència de les diferents administracions i agents socials implicats en l’impuls de les polítiques juvenils arreu del territori.

Entre les prioritats de la DGJ cal destacar les polítiques d’emancipació juvenil, centrades en els eixos d’habitatge, treball i educació. A més, també incideix en àrees com ara la salut i la prevenció, la cultura, la participació juvenil o el foment de la cohesió social.

Entre les polítiques gestionades directament des de la DGJ cal destacar l’educació en el lleure, la formació de monitors i directors, la regulació normativa de les instal·lacions juvenils i els diferents programes d’estades i vacances. També la promoció de l’associacionisme dels recursos per a entitats juvenils i altres actuacions relacionades amb aquest àmbit, així com els ajuts per a programes internacionals.

Data d'actualització:  28.03.2014

Informació relacionada